Taking too long? Close loading screen.
 

ПРОИЗВОДИМетални конструкции

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИОд поставување метална конструкција до возило спремно да ги задоволи потребите на Вашата компанија.

Добрата изработка е од клучно значење за зачувување на квалитетот кој со години го негува нашата компанија.
https://ceradaplast.com.mk/wp-content/uploads/CERADA-PLAST-LOGO.jpg
Штипски пат бр. 1, Радовиш, Македонија
+389 32 308 800
+389 71 247 002
+389 75 247 002
+389 72 308 508
ceradaplast.mk@gmail.com

Социјални мрежи:

КОНТАКТ ИНФО

Брзината, доверливоста и квалитетот на изработка се причината поради што сè повеќе фирми одлучуваат за соработка со нас.

2021 © ЦЕРАДА ПЛАСТ РАДОВИШ.

Изработено од SERAFIMOV Group.