Taking too long? Close loading screen.
 

ПРОИЗВОДИМетални конструкции

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИОд поставување метална конструкција до возило спремно да ги задоволи потребите на Вашата компанија.

Добрата изработка е од клучно значење за зачувување на квалитетот кој со години го негува нашата компанија.
https://ceradaplast.com.mk/wp-content/uploads/CERADA-PLAST-LOGO.jpg
Штипски пат бр.1, Радовиш, Македонија
+389 32 308 800
+389 71 247 002
+389 75 247 002
+389 72 308 508
ceradaplast.mk@gmail.com

Социјални мрежи:

CONTACT INFO

The speed, reliability and quality of workmanship are the reason why more and more companies decide to cooperate with us.

2021-2023 © CERADA PLAST RADOVIS.

Developed by SERAFIMOV GROUP.