Taking too long? Close loading screen.
 

ПРОИЗВОДИЦеради за полуприколки

Изработка на софистицирани, издржливи и квалитетни церади за Вашите полуприколки.

ЦЕРАДИ ЗА ПОЛУПРИКОЛКИСтраничните церади се најзастапени на пазарот на полуприколки.

Предностите се очигледни: заштеда на време преку брзо товар и истовар на стоката, како и помала тежина на возилото за поголема носивост. Страничните церади треба да бидат флексибилни за да овозможат лесно лизгање, но исто така и високо отпорни на надворешни влијанија. Церадното платно е во комбинација со ленти за зајакнување и каиши за затегнување.
https://ceradaplast.com.mk/wp-content/uploads/CERADA-PLAST-LOGO.jpg
Штипски пат бр.1, Радовиш, Македонија
+389 32 308 800
+389 71 247 002
+389 75 247 002
+389 72 308 508
ceradaplast.mk@gmail.com

Социјални мрежи:

CONTACT INFO

The speed, reliability and quality of workmanship are the reason why more and more companies decide to cooperate with us.

2021-2023 © CERADA PLAST RADOVIS.

Developed by SERAFIMOV GROUP.