ЗАВРШНИ ОБЛОГИ ЗА БАЗЕНИ

Фолијата е завршна облога за базените и нејзина предност е едноставната и брза монтажа, лесно чистење и одржување, можност за вградување скоро врз сите видови на подлоги. Големиот избор и прилагодувањето на базените во сите облици, ја прави фолијата посебно интересна и атрактивна, а исто така и значајната заштеда во однос на базените со керамички плочки ја прават секако подобар логички избор.

Фолија:

– Противклизен состав на рабовите/краевите;

– Подлога од филц;

– Завршна фолија;

– Отвори за филтрирање.